وقتی دختر ایرانی با اسب و قلعه و فیل شگفتی ساخت!

وقتی دختر ایرانی با اسب و قلعه و فیل شگفتی ساخت!
سایت فدراسیون شطرنج نوشت: سارا سادات خادم الشریعه در نخستین دور از رقابت‌های گرندپری شطرنج بانوان جهان به مصاف شطرنجبازی از هند رفت.

وقتی دختر ایرانی با اسب و قلعه و فیل شگفتی ساخت!

سایت فدراسیون شطرنج نوشت: سارا سادات خادم الشریعه در نخستین دور از رقابت‌های گرندپری شطرنج بانوان جهان به مصاف شطرنجبازی از هند رفت.
وقتی دختر ایرانی با اسب و قلعه و فیل شگفتی ساخت!

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author