وفاداری را از این پیرمرد یاد بگیرید

وفاداری را از این پیرمرد یاد بگیرید
تیم شیکاگو پس از 71 سال قهرمان لیگ بیسبال آمریکا شد.

وفاداری را از این پیرمرد یاد بگیرید

تیم شیکاگو پس از 71 سال قهرمان لیگ بیسبال آمریکا شد.
وفاداری را از این پیرمرد یاد بگیرید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author