وضعیت عالیشاه امروز اعلام می‌شود

وضعیت عالیشاه امروز اعلام می‌شود
امید عالیشاه در بازی دوستانه دیروز پرسپولیس مصدوم شد.

وضعیت عالیشاه امروز اعلام می‌شود

امید عالیشاه در بازی دوستانه دیروز پرسپولیس مصدوم شد.
وضعیت عالیشاه امروز اعلام می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author