وضعیت جاده ها، از امروز تا سه شنبه

وضعیت جاده ها، از امروز تا سه شنبه
مسافران نوروزی در جاده های غرب و شمال کشور با باران و برف روبرو می شوند.
۱۷:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


وضعیت جاده ها، از امروز تا سه شنبه

مسافران نوروزی در جاده های غرب و شمال کشور با باران و برف روبرو می شوند.
۱۷:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


وضعیت جاده ها، از امروز تا سه شنبه

کرمان نیوز

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author