وزیر نیرو: قیمت کنونی آب باعث مصرف‌گرایی می‌شود

وزیر نیرو: قیمت کنونی آب باعث مصرف‌گرایی می‌شود
چیت چیان گفت: وقتی هزینه کمی برای مصرف آب‌های تجدیدپذیر پرداخت شود، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نخواهد بود.
۱۴:۰۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


وزیر نیرو: قیمت کنونی آب باعث مصرف‌گرایی می‌شود

چیت چیان گفت: وقتی هزینه کمی برای مصرف آب‌های تجدیدپذیر پرداخت شود، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نخواهد بود.
۱۴:۰۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


وزیر نیرو: قیمت کنونی آب باعث مصرف‌گرایی می‌شود

بک لینک قوی

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author