وزیر خارجه سودان: با ایران رابطه برقرار نمی کنیم

وزیر خارجه سودان: با ایران رابطه برقرار نمی کنیم
احمد بلال وزیر اطلاع رسانی سودان گفت: خارطوم روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران از سر نخواهد گرفت.
۱۷:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


وزیر خارجه سودان: با ایران رابطه برقرار نمی کنیم

احمد بلال وزیر اطلاع رسانی سودان گفت: خارطوم روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران از سر نخواهد گرفت.
۱۷:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


وزیر خارجه سودان: با ایران رابطه برقرار نمی کنیم

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author