وزیر ترکیه‌ای: هیچ کس حق ندارد برای ترکیه تعیین تکلیف کند

وزیر ترکیه‌ای: هیچ کس حق ندارد برای ترکیه تعیین تکلیف کند
عمر چلیک وزیر امور اتحادیه اروپا در کابینه ترکیه روز دوشنبه گفت هیچ کس حق ندارد برای ترکیه تعیین کند با کدام سازمان تروریستی می تواند بجنگد.
۲۰:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


وزیر ترکیه‌ای: هیچ کس حق ندارد برای ترکیه تعیین تکلیف کند

عمر چلیک وزیر امور اتحادیه اروپا در کابینه ترکیه روز دوشنبه گفت هیچ کس حق ندارد برای ترکیه تعیین کند با کدام سازمان تروریستی می تواند بجنگد.
۲۰:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


وزیر ترکیه‌ای: هیچ کس حق ندارد برای ترکیه تعیین تکلیف کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author