وزارت کشور تعیین کننده افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در سال ۹۵

وزارت کشور تعیین کننده افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در سال ۹۵
استاندار تهران در حاشیه بازدید از فرودگاه مهرآباد گفت: باید منتظر تصمیم قطعی وزارت کشور درباره افزایش کرایه تاکسی ها باشیم زیرا فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه تاکسی ها مخالف است.
۱۹:۰۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


وزارت کشور تعیین کننده افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در سال ۹۵

استاندار تهران در حاشیه بازدید از فرودگاه مهرآباد گفت: باید منتظر تصمیم قطعی وزارت کشور درباره افزایش کرایه تاکسی ها باشیم زیرا فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه تاکسی ها مخالف است.
۱۹:۰۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


وزارت کشور تعیین کننده افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در سال ۹۵

اس ام اس

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author