وزارت دفاع سوئیس از ناپدید شدن هواپیمای جنگنده این کشور خبر داد

وزارت دفاع سوئیس از ناپدید شدن هواپیمای جنگنده این کشور خبر داد
وزارت دفاع سوئیس اعلام کرد یک فروند هواپیمای جنگنده نیروی هوایی سوئیس که بر فراز آلپ واقع در مرکز این کشور پرواز می کرد، عصر دوشنبه ناپدید شد.
۲۲:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


وزارت دفاع سوئیس از ناپدید شدن هواپیمای جنگنده این کشور خبر داد

وزارت دفاع سوئیس اعلام کرد یک فروند هواپیمای جنگنده نیروی هوایی سوئیس که بر فراز آلپ واقع در مرکز این کشور پرواز می کرد، عصر دوشنبه ناپدید شد.
۲۲:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


وزارت دفاع سوئیس از ناپدید شدن هواپیمای جنگنده این کشور خبر داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author