وریا غفوری هم بازی با فولاد را از دست داد

وریا غفوری هم بازی با فولاد را از دست داد
مدافع راست استقلال هم مثل خسرو حیدری بازی با فولاد را از دست داد.

وریا غفوری هم بازی با فولاد را از دست داد

مدافع راست استقلال هم مثل خسرو حیدری بازی با فولاد را از دست داد.
وریا غفوری هم بازی با فولاد را از دست داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author