ورود هیأت‌های عزاداری به ورزشگاه آزادی (عکس)

ورود هیأت‌های عزاداری به ورزشگاه آزادی (عکس)
هیأت‌های عزاداری با شعار لبیک یا حسین وارد ورزشگاه آزادی شدند.

ورود هیأت‌های عزاداری به ورزشگاه آزادی (عکس)

هیأت‌های عزاداری با شعار لبیک یا حسین وارد ورزشگاه آزادی شدند.
ورود هیأت‌های عزاداری به ورزشگاه آزادی (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author