ورزش کویت رفع تعلیق شد

ورزش کویت رفع تعلیق شد
تسنیم نوشت:با رأی کمیته بین‌المللی المپیک، ورزش کویت از تعلیق خارج شد.

ورزش کویت رفع تعلیق شد

تسنیم نوشت:با رأی کمیته بین‌المللی المپیک، ورزش کویت از تعلیق خارج شد.
ورزش کویت رفع تعلیق شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author