ورزشگاه غدیر بازهم پر می شود؟ (عکس)

ورزشگاه غدیر بازهم پر می شود؟ (عکس)
استقلال خوزستان باید در ورزشگاه غدیر در بزرگترین بازی هفته برابر پرسپولیس تهران قرار بگیرد.

ورزشگاه غدیر بازهم پر می شود؟ (عکس)

استقلال خوزستان باید در ورزشگاه غدیر در بزرگترین بازی هفته برابر پرسپولیس تهران قرار بگیرد.
ورزشگاه غدیر بازهم پر می شود؟ (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author