ورزشگاه آزادی هر بازی 60 تا 70 میلیون

ورزشگاه آزادی هر بازی 60 تا 70 میلیون
افزایش شش برابر هزینه ی اجاره ورزشگاه آزادی اتفاقی بود که می توانست برای این دو باشگاه هزینه میلیاردی ایجاد کند اما اکنون این موضوع منتفی است.

ورزشگاه آزادی هر بازی 60 تا 70 میلیون

افزایش شش برابر هزینه ی اجاره ورزشگاه آزادی اتفاقی بود که می توانست برای این دو باشگاه هزینه میلیاردی ایجاد کند اما اکنون این موضوع منتفی است.
ورزشگاه آزادی هر بازی 60 تا 70 میلیون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author