وراتی: به خاطر جدایی زلاتان گریه کردم

وراتی: به خاطر جدایی زلاتان گریه کردم
مارکو وراتی، هافبک جوان و ایتالیایی پی اس جی اذعان داشت که به خاطر جدایی زلاتان از این تیم، گریه کرده است.

وراتی: به خاطر جدایی زلاتان گریه کردم

مارکو وراتی، هافبک جوان و ایتالیایی پی اس جی اذعان داشت که به خاطر جدایی زلاتان از این تیم، گریه کرده است.
وراتی: به خاطر جدایی زلاتان گریه کردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author