وحید امیری: نمی‌خواهیم پرچم‌مان مقابل حریفان عربی پایین بیاید

وحید امیری: نمی‌خواهیم پرچم‌مان مقابل حریفان عربی پایین بیاید
مهاجم پرسپولیس و تیم ملی از شرایط اردوی تیم ملی ابراز امیدواری کرد.

وحید امیری: نمی‌خواهیم پرچم‌مان مقابل حریفان عربی پایین بیاید

مهاجم پرسپولیس و تیم ملی از شرایط اردوی تیم ملی ابراز امیدواری کرد.
وحید امیری: نمی‌خواهیم پرچم‌مان مقابل حریفان عربی پایین بیاید

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author