وحید امیری به بازی ایران – سوریه می‌رسد؟

وحید امیری به بازی ایران – سوریه می‌رسد؟
ایسنا نوشت: هافبک پرسپولیس می‌گوید برای مشخص شدن وضعیتش نیازمند انجام آزمایش MRI است.

وحید امیری به بازی ایران – سوریه می‌رسد؟

ایسنا نوشت: هافبک پرسپولیس می‌گوید برای مشخص شدن وضعیتش نیازمند انجام آزمایش MRI است.
وحید امیری به بازی ایران – سوریه می‌رسد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author