وحدت، فداکاری و اعتدال از ضروریات رسیدن به آرمان های بلند امام

وحدت، فداکاری و اعتدال از ضروریات رسیدن به آرمان های بلند امام
رئیس جمهوری حفظ وحدت، انسجام، هماهنگی، فداکاری و اعتدال را از ضروریات رسیدن به آرمان های بلند امام راحل و انقلاب اسلامی برشمرد.
۱۲:۰۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


وحدت، فداکاری و اعتدال از ضروریات رسیدن به آرمان های بلند امام

رئیس جمهوری حفظ وحدت، انسجام، هماهنگی، فداکاری و اعتدال را از ضروریات رسیدن به آرمان های بلند امام راحل و انقلاب اسلامی برشمرد.
۱۲:۰۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


وحدت، فداکاری و اعتدال از ضروریات رسیدن به آرمان های بلند امام

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author