واکنش مهاجم پرسپولیس به دروازه‌هایی که او را طلسم کرده‌اند

واکنش مهاجم پرسپولیس به دروازه‌هایی که او را طلسم کرده‌اند
علی علیپور خیلی وقت است که برای پرسپولیس گل نزده‌است.

واکنش مهاجم پرسپولیس به دروازه‌هایی که او را طلسم کرده‌اند

علی علیپور خیلی وقت است که برای پرسپولیس گل نزده‌است.
واکنش مهاجم پرسپولیس به دروازه‌هایی که او را طلسم کرده‌اند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author