واکنش مالک باشگاه به اعتصاب بازیکنان/ غیبت بازیکنان اصلی در تمرین راه‌آهن

واکنش مالک باشگاه به اعتصاب بازیکنان/ غیبت بازیکنان اصلی در تمرین راه‌آهن
تمرین تیم فوتبال راه‌آهن در حالی امروز آغاز شد که باز هم بازیکنان اصلی این تیم غایب بودند.

واکنش مالک باشگاه به اعتصاب بازیکنان/ غیبت بازیکنان اصلی در تمرین راه‌آهن

تمرین تیم فوتبال راه‌آهن در حالی امروز آغاز شد که باز هم بازیکنان اصلی این تیم غایب بودند.
واکنش مالک باشگاه به اعتصاب بازیکنان/ غیبت بازیکنان اصلی در تمرین راه‌آهن

دانلود سریال

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author