واکنش فعالان بورسی به تغییر رئیس سازمان بورس

واکنش فعالان بورسی به تغییر رئیس سازمان بورس
فعالان بازار سرمایه در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتصاب فردی از جنس بازار سرمایه به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار قدردانی کردند.
۲۳:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


واکنش فعالان بورسی به تغییر رئیس سازمان بورس

فعالان بازار سرمایه در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتصاب فردی از جنس بازار سرمایه به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار قدردانی کردند.
۲۳:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


واکنش فعالان بورسی به تغییر رئیس سازمان بورس

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author