واکنش سید جلال به چوبله شدن کره جنوبی!

واکنش سید جلال به چوبله شدن کره جنوبی!
گذشتن از خط دفاع تیم‌ کی‌روش و سیدجلال حسینی این روزها به مساله‌ای غیرقابل حل برای حریفان تیم‌ملی تبدیل شده است.

واکنش سید جلال به چوبله شدن کره جنوبی!

گذشتن از خط دفاع تیم‌ کی‌روش و سیدجلال حسینی این روزها به مساله‌ای غیرقابل حل برای حریفان تیم‌ملی تبدیل شده است.
واکنش سید جلال به چوبله شدن کره جنوبی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author