واکنش سازمان لیگ به سنگ‌پرانی‌ها در اهواز/نمی‌شود که هوادار با سر شکسته به منزل برود

واکنش سازمان لیگ به سنگ‌پرانی‌ها در اهواز/نمی‌شود که هوادار با سر شکسته به منزل برود
بهروان، رئیس سازمان لیگ در ارتباط با اتفاقات و سنگ پرانی‌های رخ داده در بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس گفتگو کرد.

واکنش سازمان لیگ به سنگ‌پرانی‌ها در اهواز/نمی‌شود که هوادار با سر شکسته به منزل برود

بهروان، رئیس سازمان لیگ در ارتباط با اتفاقات و سنگ پرانی‌های رخ داده در بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس گفتگو کرد.
واکنش سازمان لیگ به سنگ‌پرانی‌ها در اهواز/نمی‌شود که هوادار با سر شکسته به منزل برود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author