واکنش رومانی به انتقال سلاح‌های اتمی از ترکیه به این کشور

واکنش رومانی به انتقال سلاح‌های اتمی از ترکیه به این کشور
وزارت خارجه رومانی در واکنشی سریع به خبرهای منتشر شده درباره انتقال تسلیحات هسته ای آمریکا را از ترکیه به این کشور را رد کرد.
۱۹:۵۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


واکنش رومانی به انتقال سلاح‌های اتمی از ترکیه به این کشور

وزارت خارجه رومانی در واکنشی سریع به خبرهای منتشر شده درباره انتقال تسلیحات هسته ای آمریکا را از ترکیه به این کشور را رد کرد.
۱۹:۵۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


واکنش رومانی به انتقال سلاح‌های اتمی از ترکیه به این کشور

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author