واکنش رجب زاده به دعاهای رحمتی قبل از پنالتی ها

واکنش رجب زاده به دعاهای رحمتی قبل از پنالتی ها
مهدی رحمتی در بازی فینال جام حذفی قبل از هر ضربه به دعا کردن می پرداخت که این کار او مهدی رجب زاده را به واکنش وا داشت.

واکنش رجب زاده به دعاهای رحمتی قبل از پنالتی ها

مهدی رحمتی در بازی فینال جام حذفی قبل از هر ضربه به دعا کردن می پرداخت که این کار او مهدی رجب زاده را به واکنش وا داشت.
واکنش رجب زاده به دعاهای رحمتی قبل از پنالتی ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author