واکنش ذوالفقاری به درگیری در بازی با ماشین

واکنش ذوالفقاری به درگیری در بازی با ماشین
سرپرست تیم تراکتورسازی درباره درگیری های ایجاد شده در بازی تدارکاتی با ماشین سازی واکنش نشان داد.

واکنش ذوالفقاری به درگیری در بازی با ماشین

سرپرست تیم تراکتورسازی درباره درگیری های ایجاد شده در بازی تدارکاتی با ماشین سازی واکنش نشان داد.
واکنش ذوالفقاری به درگیری در بازی با ماشین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author