واکنش خسرو حیدری به غیبتش در بازی جمعه استقلال

واکنش خسرو حیدری به غیبتش در بازی جمعه استقلال
حیدری روی پای خود ریسک نمی‌کند و مقابل صبا به میدان نمی‌رود.

واکنش خسرو حیدری به غیبتش در بازی جمعه استقلال

حیدری روی پای خود ریسک نمی‌کند و مقابل صبا به میدان نمی‌رود.
واکنش خسرو حیدری به غیبتش در بازی جمعه استقلال

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author