واکنش جالب کاسیاس به قهرمانی رئال(عکس)

واکنش جالب کاسیاس به قهرمانی رئال(عکس)
ایکر کاسیاس، دروازه بان اسطوره ای رئال، دقایقی پس از قهرمانی  یازدهم این تیم در چمپیونزلیگ در توئیتر خود نوشت:” خداحافظ دسیما و خوش آمدی اوندسیما”

واکنش جالب کاسیاس به قهرمانی رئال(عکس)

ایکر کاسیاس، دروازه بان اسطوره ای رئال، دقایقی پس از قهرمانی  یازدهم این تیم در چمپیونزلیگ در توئیتر خود نوشت:” خداحافظ دسیما و خوش آمدی اوندسیما”
واکنش جالب کاسیاس به قهرمانی رئال(عکس)

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author