واکنش جالب مدیرفنی استقلال به پایان حاشیه‌سازی درباره دیالوگ رحمتی و داور!

واکنش جالب مدیرفنی استقلال به پایان حاشیه‌سازی درباره دیالوگ رحمتی و داور!
حالا دیگر تصاویر آنالیز برنامه 90 نشان داده‌است ، تمام هیاهو علیه رحمتی و تیم داوری بازی استقلال و صبا بی اساس بوده‌است.

واکنش جالب مدیرفنی استقلال به پایان حاشیه‌سازی درباره دیالوگ رحمتی و داور!

حالا دیگر تصاویر آنالیز برنامه 90 نشان داده‌است ، تمام هیاهو علیه رحمتی و تیم داوری بازی استقلال و صبا بی اساس بوده‌است.
واکنش جالب مدیرفنی استقلال به پایان حاشیه‌سازی درباره دیالوگ رحمتی و داور!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author