واکنش ترابی به شایعه حضورش در پرسپولیس

واکنش ترابی به شایعه حضورش در پرسپولیس
هافبک چپ تیم ملی می گوید هنوز کسی از پرسپولیس با او صحبت نکرده است.

واکنش ترابی به شایعه حضورش در پرسپولیس

هافبک چپ تیم ملی می گوید هنوز کسی از پرسپولیس با او صحبت نکرده است.
واکنش ترابی به شایعه حضورش در پرسپولیس

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author