واکنش تازه مدیراستقلالی به اسناد عادل در برنامه 90

واکنش تازه مدیراستقلالی به اسناد عادل در برنامه 90
فتح الله زاده می گوید 4 نفر به عادل فردوسی‌پور اسناد جعلی داده بودند.

واکنش تازه مدیراستقلالی به اسناد عادل در برنامه 90

فتح الله زاده می گوید 4 نفر به عادل فردوسی‌پور اسناد جعلی داده بودند.
واکنش تازه مدیراستقلالی به اسناد عادل در برنامه 90

label, , , , , , , , , , , ,

About the author