واکنش به مبارزه دختر ایرانی در ارمنستان

واکنش به مبارزه دختر ایرانی در ارمنستان
انتشار تصاویر مبارزه مافی دختر نوجوان ایرانی در مسابقات رزمی ارمنستان با واکنش مسئولان فدراسیون های کاراته و ورزش های رزمی همراه بود. در تصویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، رزمی کار دختر کشورمان با لباس کاراته درحالی که با حجاب اسلامی مقابل حریف به میدان رفت در مدت زمان کوتاهی مقابل حریف بازنده شد.
۱۶:۴۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


واکنش به مبارزه دختر ایرانی در ارمنستان

انتشار تصاویر مبارزه مافی دختر نوجوان ایرانی در مسابقات رزمی ارمنستان با واکنش مسئولان فدراسیون های کاراته و ورزش های رزمی همراه بود. در تصویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، رزمی کار دختر کشورمان با لباس کاراته درحالی که با حجاب اسلامی مقابل حریف به میدان رفت در مدت زمان کوتاهی مقابل حریف بازنده شد.
۱۶:۴۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


واکنش به مبارزه دختر ایرانی در ارمنستان

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author