واکنش بهداد سلیمی به درخواست عذرخواهی فدراسیون جهانی وزنه برداری

واکنش بهداد سلیمی به درخواست عذرخواهی فدراسیون جهانی وزنه برداری
وزنه بردار فوق سنگین ایران می‌خواهد نسبت به رفتارش در المپیک عذرخواهی کند.

واکنش بهداد سلیمی به درخواست عذرخواهی فدراسیون جهانی وزنه برداری

وزنه بردار فوق سنگین ایران می‌خواهد نسبت به رفتارش در المپیک عذرخواهی کند.
واکنش بهداد سلیمی به درخواست عذرخواهی فدراسیون جهانی وزنه برداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author