واکنش برانکو به حرف‌های طارمی:باور نمی‌کنم

واکنش برانکو به حرف‌های طارمی:باور نمی‌کنم
سرمربی پرسپولیس نسبت به صحبت‌های مهاجم خود واکنش نشان داد.

واکنش برانکو به حرف‌های طارمی:باور نمی‌کنم

سرمربی پرسپولیس نسبت به صحبت‌های مهاجم خود واکنش نشان داد.
واکنش برانکو به حرف‌های طارمی:باور نمی‌کنم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author