واکنش باشگاه استقلال به مجری برنامه تلویزیونی:/ ادعای علی ضیاء پوچ و واهی است!

واکنش باشگاه استقلال به مجری برنامه تلویزیونی:/ ادعای علی ضیاء پوچ و واهی است!
باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیه ای به حواشی اخیر واکنش نشان داد.

واکنش باشگاه استقلال به مجری برنامه تلویزیونی:/ ادعای علی ضیاء پوچ و واهی است!

باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیه ای به حواشی اخیر واکنش نشان داد.
واکنش باشگاه استقلال به مجری برنامه تلویزیونی:/ ادعای علی ضیاء پوچ و واهی است!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author