واکنش ایران به سخنان نابجای عادل جبیر

واکنش ایران به سخنان نابجای عادل جبیر
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: با وجود تلاش مستمر عربستان برای سرپوش گذاشتن بر واقعیاتی مانند دست داشتن در وحشتناک ترین عملیات تروریستی جهان تا کودک‌کشی در یمن با استفاده از دلارهای نفتی، امروز جهانیان به‌خوبی دریافته اند که منشأ این آتش افروزی ها رژیم سعودی و آیین جعلی وهابیت است که عنصر پایه ای حیات سیاسی این کشور است.
۱۲:۰۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


واکنش ایران به سخنان نابجای عادل جبیر

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: با وجود تلاش مستمر عربستان برای سرپوش گذاشتن بر واقعیاتی مانند دست داشتن در وحشتناک ترین عملیات تروریستی جهان تا کودک‌کشی در یمن با استفاده از دلارهای نفتی، امروز جهانیان به‌خوبی دریافته اند که منشأ این آتش افروزی ها رژیم سعودی و آیین جعلی وهابیت است که عنصر پایه ای حیات سیاسی این کشور است.
۱۲:۰۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


واکنش ایران به سخنان نابجای عادل جبیر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author