واکنش افشارزاده بعد از بازی تساوی با گل ابریشم!

واکنش افشارزاده بعد از بازی تساوی با گل ابریشم!
استقلال دوباره نتوانست در بازی دوستانه اش پیروز باشد.

واکنش افشارزاده بعد از بازی تساوی با گل ابریشم!

استقلال دوباره نتوانست در بازی دوستانه اش پیروز باشد.
واکنش افشارزاده بعد از بازی تساوی با گل ابریشم!

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author