واعظی: اولویت امسال رونق اقتصادى و ایجاد اشتغال است

واعظی: اولویت امسال رونق اقتصادى و ایجاد اشتغال است
وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: اولویت امسال دولت، اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
۱۷:۳۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


واعظی: اولویت امسال رونق اقتصادى و ایجاد اشتغال است

وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: اولویت امسال دولت، اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
۱۷:۳۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


واعظی: اولویت امسال رونق اقتصادى و ایجاد اشتغال است

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author