واران: فرانسه با انگیزه بیشتری باز می‌گردد

واران: فرانسه با انگیزه بیشتری باز می‌گردد
فرانسه در حالی نتوانست در خانه فاتح یورو 2016 شود که رافائل واران به علت مصدومیت در این مسابقات غایب بود.

واران: فرانسه با انگیزه بیشتری باز می‌گردد

فرانسه در حالی نتوانست در خانه فاتح یورو 2016 شود که رافائل واران به علت مصدومیت در این مسابقات غایب بود.
واران: فرانسه با انگیزه بیشتری باز می‌گردد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author