واران: بسیار ناامید و ناراحت هستم

واران: بسیار ناامید و ناراحت هستم
مدافع تیم ملی فرانسه می گوید از اینکه نتوانسته خودش را به رقابت های یورو برساند بسیار ناامید است.

واران: بسیار ناامید و ناراحت هستم

مدافع تیم ملی فرانسه می گوید از اینکه نتوانسته خودش را به رقابت های یورو برساند بسیار ناامید است.
واران: بسیار ناامید و ناراحت هستم

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author