هیچ راه حلی برای توقف مسی وجود ندارد

هیچ راه حلی برای توقف مسی وجود ندارد
چزاره پراندلی، سرمربی ایتالیایی والنسیا تاکید کرد که هیچ فرمول مشخصی برای متوقف کردن لیونل مسی وجود ندارد.

هیچ راه حلی برای توقف مسی وجود ندارد

چزاره پراندلی، سرمربی ایتالیایی والنسیا تاکید کرد که هیچ فرمول مشخصی برای متوقف کردن لیونل مسی وجود ندارد.
هیچ راه حلی برای توقف مسی وجود ندارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author