«هیت» عراق پاک سازی شد

«هیت» عراق پاک سازی شد
نیروهای عراقی توانستند پس از یک وقفه یک هفته‌ ای، عملیات آزادسازی «هیت» در غرب الانبار را از سر بگیرند.
۱۴:۲۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۴ فروردین


«هیت» عراق پاک سازی شد

نیروهای عراقی توانستند پس از یک وقفه یک هفته‌ ای، عملیات آزادسازی «هیت» در غرب الانبار را از سر بگیرند.
۱۴:۲۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۴ فروردین


«هیت» عراق پاک سازی شد

خرید بک لینک label, , , , , , , , , , , ,

About the author