هیات مدیره درباره سرمربی تصمیم می گیرد/ دست‌نشان، به نفت آبادان برنامه داد

هیات مدیره درباره سرمربی تصمیم می گیرد/ دست‌نشان، به نفت آبادان برنامه داد
سرمربی تیم نفت آبادان امروز در جلسه هیات مدیره باشگاه معرفی می شود.

هیات مدیره درباره سرمربی تصمیم می گیرد/ دست‌نشان، به نفت آبادان برنامه داد

سرمربی تیم نفت آبادان امروز در جلسه هیات مدیره باشگاه معرفی می شود.
هیات مدیره درباره سرمربی تصمیم می گیرد/ دست‌نشان، به نفت آبادان برنامه داد

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author