هیئت اقتصادی و تجاری ایران وارد وین پایتخت اتریش شد

هیئت اقتصادی و تجاری ایران وارد وین پایتخت اتریش شد
هیئت ۱۱۰ نفره اقتصادی و تجاری ایران دقایقی پیش با پرواز اختصاصی وارد فرودگاه وین پایتخت اتریش شد.
۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


هیئت اقتصادی و تجاری ایران وارد وین پایتخت اتریش شد

هیئت ۱۱۰ نفره اقتصادی و تجاری ایران دقایقی پیش با پرواز اختصاصی وارد فرودگاه وین پایتخت اتریش شد.
۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


هیئت اقتصادی و تجاری ایران وارد وین پایتخت اتریش شد

اندروید

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author