هوینس: شواین‌اشتایگر باید یونایتد را مجازات کند

هوینس: شواین‌اشتایگر باید یونایتد را مجازات کند
اولی هوینس، رئیس باشگاه بایرن مونیخ مدعی شد که باستین شواین اشتایگر باید از یونایتد به خاطر رفتار بسیار زشت آنها با او انتقام بگیرد.

هوینس: شواین‌اشتایگر باید یونایتد را مجازات کند

اولی هوینس، رئیس باشگاه بایرن مونیخ مدعی شد که باستین شواین اشتایگر باید از یونایتد به خاطر رفتار بسیار زشت آنها با او انتقام بگیرد.
هوینس: شواین‌اشتایگر باید یونایتد را مجازات کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author