هوری: رضاییان نمی‌آمد، پرسپولیس تا صبح به ما گل نمی‌زد!

هوری: رضاییان نمی‌آمد، پرسپولیس تا صبح به ما گل نمی‌زد!
روزنامه خبرورزشی نوشت: حسن هوری می‌رفت تا روز خوبی دیگر برای خودش و صنعت نفت ثبت کند اما در آخرین دقایق بازی مغلوب پاس دیدنی رامین و ضربه طارمی شد.

هوری: رضاییان نمی‌آمد، پرسپولیس تا صبح به ما گل نمی‌زد!

روزنامه خبرورزشی نوشت: حسن هوری می‌رفت تا روز خوبی دیگر برای خودش و صنعت نفت ثبت کند اما در آخرین دقایق بازی مغلوب پاس دیدنی رامین و ضربه طارمی شد.
هوری: رضاییان نمی‌آمد، پرسپولیس تا صبح به ما گل نمی‌زد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author