هوای پایتخت در شرایط ناسالم

هوای پایتخت در شرایط ناسالم
معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران گفت: هوای پایتخت در شرایط ناسالم است.
۱۱:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


هوای پایتخت در شرایط ناسالم

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران گفت: هوای پایتخت در شرایط ناسالم است.
۱۱:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


هوای پایتخت در شرایط ناسالم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author