هواداران سائوپائولو بازیکنان تیم خود را کتک زدند

هواداران سائوپائولو بازیکنان تیم خود را کتک زدند
هواداران معترض تیم فوتبال سائوپائولو به کمپ تمرینی این تیم رفتند و بازیکنان تیم خود را کتک زدند.

هواداران سائوپائولو بازیکنان تیم خود را کتک زدند

هواداران معترض تیم فوتبال سائوپائولو به کمپ تمرینی این تیم رفتند و بازیکنان تیم خود را کتک زدند.
هواداران سائوپائولو بازیکنان تیم خود را کتک زدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author