هواداران بدانند حاضر شدم سفید امضا کنم/ عقیلی: این همه بی‌احترامی کافی است!

هواداران بدانند حاضر شدم سفید امضا کنم/ عقیلی: این همه بی‌احترامی کافی است!
کاپیتان سابق تیم سپاهان می گوید حاضر شده با سپاهان قرارداد سفید امضا کند اما مسئولان باشگاه رضایت ندادند؛ او می‌گوید به خاطر سپاهان بدون تیم مانده.

هواداران بدانند حاضر شدم سفید امضا کنم/ عقیلی: این همه بی‌احترامی کافی است!

کاپیتان سابق تیم سپاهان می گوید حاضر شده با سپاهان قرارداد سفید امضا کند اما مسئولان باشگاه رضایت ندادند؛ او می‌گوید به خاطر سپاهان بدون تیم مانده.
هواداران بدانند حاضر شدم سفید امضا کنم/ عقیلی: این همه بی‌احترامی کافی است!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author