هواداران باید صبر داشته باشند/ استپانیان: اجازه دخالت به خودم نمی‌دهم

هواداران باید صبر داشته باشند/ استپانیان: اجازه دخالت به خودم نمی‌دهم
بازیکن اسبق سپاهان آینده این تیم را روشن می‌بیند.

هواداران باید صبر داشته باشند/ استپانیان: اجازه دخالت به خودم نمی‌دهم

بازیکن اسبق سپاهان آینده این تیم را روشن می‌بیند.
هواداران باید صبر داشته باشند/ استپانیان: اجازه دخالت به خودم نمی‌دهم

ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author